გაიცანი მონაცემთა მეცნიერების ლექტორები – გუგა ბურდული, ნიკოლოზ მამისაშვილი, შოთა ელყანიშვილი


გაიარე კონსულტაცია

გაგზავნა