“დავალება ძალიან ჰგავს რეალური პროექტების აწყობის პროცესს – დაბრიფვიდან პროექტის ჩაბარებამდე” – ანა კობაიძე


გაგზავნა